IoPT Blogg

Håp

22.01.2023

Dikt fra arkivet av Siri Holth

Savn

18.01.2023

Dikt fra arkivet av Siri Holth

Kompleks PTSD beskriver symptomer som viser seg fysisk og psykisk når organismen har blitt utsatt for vedvarende toksisk stress i tidlig barndom. Symptomene kommer fra et dysregulert nervesystem.