Kan stigmatisering øke giftig stress?

28.04.2023

Det er helt normalt å leve i en stresset kropp etter å ha opplevd så mye stress i kroppen som gjentatte seksuelle overgrep i barndommen påfører deg. Du er ikke syk - kroppen din gjør det som er helt normalt - reagert med beskyttelse - beskyttelse utløser stress - både psykisk og mentalt.

Når kropp og sinn blir trigget av noe som minner deg om overgrepene i dag som voksen- enten bevisst eller ubevisst - går alarmen automatisk - og kropp og sinn er igjen tilbake i det samme stresset som den gangen. Det tar mye energi - både fysisk og mentalt. Av og til er det liten plass til annet fordi stresset okkuperer sinn og kropp. 

Det siste vi trenger da er stigma; du er psykisk syk, hint om at du bør ta deg sammen, at du bare ikke prøver å henge med nok, at du er krevende og vanskelig, at du kan hvis du vil, stakkarsliggjøring, nedvurdering av hva du får til, mistillit fordi du ikke alltid henger med. Listen er sikkert mye lengre. 

Du får tildelt egenskaper du ikke kjenner deg igjen i. Merkelapper kan være vanskelig å riste av seg. 

Hvorfor jeg skriver dette?

Jo, for det begynner å gå opp for meg at et samfunn eller medmennesker som stigmatiserer mennesker som har litt mer i bagasjen enn andre kan forårsake mer uhelse og mer stress hos dem det går ut over. 

Vi trenger et mer varmere samfunn som støtter mennesker i å støtte seg selv i å reparere sine sår. Vi kan ikke reparere sårene for dem, men vi kan gjøre en enorm forskjell i å være et varmt medmenneske. Et medmenneske som ikke får deg til å føle deg liten når du ikke klarer å henge med i det vanlige hverdagslivet, men som ser alt du faktisk klarer å henge med på til tross for at du lever med post traumatisk stress. 

Det finnes sånne medmennesker rundt oss, som utstråler varme, som bygger opp, som ser ressursene i deg, som også deler av seg selv og dermed får deg til å føle deg som en av de andre, som får deg til å kjenner deg som en overlever og ikke som et offer❤️

I dag vil jeg rette en ekstra takk til dere❤️

Dere er ekstra verdifulle og av og til tror jeg deres varme utretter mer for en god psykisk helse enn det det profesjonelle hjelpeapparatet er i stand til å gjøre❤️

Gode, trygge, inkluderende og anerkjennende relasjoner ER helbredende❤️❤️❤️

La oss bygge dem og ta vare på dem❣️❣️

❣️