For IoPT Traumeterapeuter: et faglig møtested

Hjertelig velkommen kjære kollegaer!

Ideen til å opprette et faglig samlingspunkt for IoPT Traumeterapeuter ble født under videreutdanningen på Institutt for Traumearbeid. Dette er starten på en reise der utgangspunktet er behovet for å samles, dele og utveksle kunnskap i IoPT teori og erfaringer med bruken av selvmøte med intensjonsmetoden (uten å bryte taushetsplikten) for å utvikle oss som Traumeterapeuter. Her kan vi møtes i et trygt rom på tvers av hvilke kull vi tilhører. Du må ikke være tilknyttet NTF, men de etiske retningslinjene til NTF vil alltid være gjeldende for å ivareta tryggheten i dette rommet. Denne siden er ment for å være en ressurs for deg som IoPT Traumeterapeut og for deg som utøver IoPT på din arbeidsplass. Siden vil oppdateres og mer informasjon kommer. Det vil kreves innlogging for å komme inn på siden. Forespørsel om å være medlem på denne siden sendes meg (Siri Holth) til GF.traumeterapi@gmail.com.