Et faglig møtested for Traumeterapeuter som praktiserer intensjonsmetoden 

Hjertelig velkommen kjære kollegaer!

Ideen til å opprette et faglig samlingspunkt for Traumeterapeuter som praktiserer intensjonsmetoden ble født under videreutdanningen på Institutt for Traumearbeid. Dette er starten på en reise der utgangspunktet er behovet for å samles, dele og utveksle kunnskap om traumeteori basert på intensjonsmetoden og erfaringer med bruken av intensjonsmetoden (uten å bryte taushetsplikten) for å utvikle oss som Traumeterapeuter. 

Her kan vi møtes i et trygt rom på tvers av hvilke kull vi tilhører. Du må ikke være tilknyttet NTF, men det vil utarbeides etiske retningslinjer som alltid skal være gjeldende for å ivareta tryggheten i dette rommet.

Denne siden er ment å være en ressurs for deg som bruker intensjonsmetoden i egen praksis eller for deg som anvender traumeteorien som et vetktøy på din arbeidsplass.

Siden vil oppdateres og mer informasjon kommer.

Det vil kreves innlogging for å komme inn på siden. Interesse for å være medlem på denne siden kan sendes meg (Siri Holth) til GF.traumeterapi@gmail.com