Et Bærekraftig Traumeinformert Fellesskap

Alle får sår gjennom livet

Alle får vi sår i løpet av vårt levde liv. Noen får dypere og flere sår og noen får mindre sår. Hvor mye det begrenser vår evne til å leve livet slik vi ønsker, vår evne til å elske og mottagelighet for å bli elsket er individuelt og subjektivt. For det er ikke hva som skjedde med oss som sier noe om skadeomfanget. Det som betyr noe for avtrykkene sårene etterlater seg er hvordan erfaringen føltes for hver og en av oss og hvilke ressurser vi hadde eller ikke hadde tilgjengelig når det skjedde, både personlig og utenfor oss selv. Tilgang på ressurser, personlighet, ivaretakelse i etterkant og mye mer spiller inn på vår subjektive erfaring. Noen av oss har fått muligheter til å bearbeide mange av livets erfaringer underveis. Noen sitter fast eller litt av begge deler. Når vi sitter fast klarer vi ikke helt å være til stede, være åpen for virkeligheten her og nå og glede oss i det livet vi har. 


Dype sår

Når vi sitter fast lever utryggheten på innsiden fremdeles selv om mye på utsiden har endret seg til det bedre. Vi har ulike måter å takle det på. Noen holder uroen på avstand gjennom trening, arbeid eller andre avledende aktiviteter. Er vi dypt såret kan vi trigges så mye i hverdagen at det er vanskelig å gjennomføre dagens gjøremål uten å bli utmattet. 


Et bærekraftig fellesskap

Uansett om sårene er dype, mange eller få så kan det være ensomt å bære på konsekvensene av dem alene. Å ha en møteplass hvor du kan dele kunnskap og erfaring med andre overlevere kan være helende både for deg og den andre - å lytte til en overlever som støtter seg selv vil motivere deg til å gjøre det samme. Hjelp til selvhjelp er bærekraftig. Å dele, bli sett, hørt, forstått og kjenne seg igjen i følelser, fornemmelser og tanker som andre deler kan lette byrden ved å føle seg annerledes og ensom. Det vil kunne gi et større perspektiv på og mer klarhet i hvorfor du bærer alle symptomene med deg. Du vil kunne få mer medfølelse og større tålmodighet med deg selv og mer innsikt til å forstå relasjoner du er en del av. Selvforakt kan snus til god selvfølelse. Fokus på nederlag kan snus til fokus på dine ressurser. For heldigvis slår miljøpåvirkningsdøren begge veier; et godt miljø og gode relasjoner vil kunne påvirke din helse positivt! 


Å bygge konstruktive relasjoner

På et grunnfjell av trygghet kan vi slappe av, være oss selv og skape grobunn for en sunn utvikling. Å vite at alt du deler i et trygt rom blir værende i dette rommet. Å vite at du møtes med empati og medfølelse. Det kan gi trygghet, støtte og mot nok til å bryte byrden av taushet, rive ned tabu og legge fra deg skam. Et slikt støttende fellesskap kan være til hjelp for deg på reisen mot å ta ansvar for ditt eget helbred. Den som hjelper seg selv vil samtidig hjelpe andre. Å jobber bevisst innover i deg selv gir deg bærekraft både innover og utover. Med støtte i deg selv og gjennom inspirasjon fra gruppen kan du oppdage destruktive mønstre i dine relasjoner, fri deg fra dem og utvikle nye konstruktive mønstre. Det gir deg nye erfaringer å dele som også kan hjelpe de andre. Slik oppstår et sunt konstruktivt samfunn som rommer både sorg, glede, det vonde og det gode. 


Trygghet, tillit og tilhørighet

På neste side finner du noen enkle trygghetsregler for gruppen.