Ressurser

Her kan du finne traumeinformert kunnskap og støtte til livsmestring (oppdateres jevnlig)

Jeg tar gjerne i mot tips om ressurser jeg kan føre opp på denne siden: send e-post til GF.traumeterapi@gmail.com

Barndommen varer i generasjoner - en podcastserie av Inga Marte Thorkildsen i samtale med Kari Killen; er å finne på spotify.

CACTUS; www.cactusnettverk.no - Nasjonalt kompetansenettverk om utviklingstraumer

Komplekse traumer forskning; på facebook - en lukket facebook-gruppe der man må be om å bli medlem

IoPT Norge; www.iopt.no - utdanningsinstituttets egen hjemmeside med informasjon om utdanninger, helgekurs, seminarer og fagstoff.

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO): lmso.no

Landsforeningen for PTSD (Posttraumatisk stresslidelse); www.ptsdnor.no

Landsforeningen 1001 dager; www.landsforeningen1001dager.no - en interesseorganisasjon som jobber med mental helse under graviditet og etter fødsel. Den første foreningen i Norge som jobber med mental helse i den perinatale perioden og som er brukerstyrt. Opptatt av å se familien som en enhet og å forebygge og bygge familien opp.

Stine Sofies stiftelse (SSS); www.stinesofiesstiftelse.no - Åpnet Stine Sofie Senteret som er verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Stiftelsen jobber for en barndom uten vold og overgrep. Anbefaler å lese mer om historien bak stiftelsen på nettsiden.

Nok Agder: Gratis lavterskel hjelpetilbud for de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tlfnr; 38071111

Utsattmann: Gratis rådgivende organ for gutter og menn som har opplevd vold og seksuelt misbruk; utsattmann.no

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte. Telefonen er gratis og døgnåpen. Tlfnr; 80057000

Reform (Ressurssenter for menn) Mannstelefonen er åpen alle hverdager fra 17 til 20. Tlfnr; 22340960

Alarmtelefonen for barn og unge. Det er gratis å ringe og du kan være anonym. Tlfnr: 116111

Blå Kors SnakkeOmPsyken.no Gratis og anonym chattetjeneste for ungdom; snakkeompsyken.no

Har du seksuelle tanker om barn? Chat på; detfinneshjelp.no Tjenesten er åpen hverdager 12-14

Home-Start Familiekontakten Norge; www.homestartnorge.no - Et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder 2-4t i uken.

Foreldrelandsbyen; foreldrelandsbyen.no , finnes også på Facebook, Instagram og Youtube - Et sted foreldre kan søke støtte når det trengs og ha tilgang på trygg og oversiktelig informasjon. Et foreldrestøttende nettverk. Mangfold og inkludering er viktige verdier. Fremmer åpenhet rundt tema som kvinnehelse, seksualitet og psykisk helse. Fremmer en tilknytningsorientert tilnærming til foreldre-barn-relasjonen. Sprer oppdatert kunnskap om barns grunnleggende behov, hva som er forventet adferd ut fra alder og modenhet og betydningen av å møte følelser og adferd på en måte som møter barnets behov for trygg ledelse og bygger opp om barnets utvikling. Fokus også på foreldrenes helse og parforholdet.

Foreldresupport; tlf 116 123 - gi støtte til foreldre/omsorgspersoner som trenger det. Kan gi generell veiledning og råd til å håndtere krevende situasjoner som småbarnsforeldre ofte står i.

Elsafadi, Marco; www.marco.no

Stangehjelpa; www.stange.kommune.no/stangehjelpa - Stangehjelpa er et gratis helsetilbud for alle i Stange kommune. Du trenger ikke henvisning. Stangehjelperne har bred kompetanse som står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske problemer eller med med alkohol/rus.

Barnefag; en facebook side som drives av sosionom, phd Siri Søftestad og klinisk sosionom Inger Lise Andersen. De har jobbet i nesten 30 år med barn i fagfeltet seksuelle overgrep, vold og grov omsorgsvikt. De legger ut kurs og konferanser.

Et annerledes liv; (fellesskap facebook)

Oslo krisesenter; tlf 22480380

Reddesmå.no

Ja, det nytter; (senter for psykisk helse) jdn.no

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge; www.oslo-universitetssykehus.no/barnemishandling

Less Medicine More Care; facebook

Usynlige tigre; www.usynligetigre.no/podcast

Birgit inviterer husdoktoren; Podcastserie med psykolog Birgit Valla og lege Andreas Johannes Heck

Kaffedoktor - podcastserie