Barndommens eksistensielle behov

Traumatiserte behov i barndommen og følgesymptomer

Endringer kan skje om du våger å møte både bevisste og ubevisste erfaringer fra den gang da som kan være opphavet til dine smerteuttrykk her og nå. Overveldende erfaringer der dine behov ble traumatisert og satte seg fast i hele organismen. Gjennom Intensjonsmetoden, kan du utforske årsakene til;

 • relasjonelle vanskeligheter
 • Manglende tilstedeværelse i kroppen
 • dårlig konsentrasjon
 • dårlig selvbilde
 • dårlig selvtillit
 • dårlig motivasjon
 • ubestemmelighet
 • manglende følelse av grenser
 • vansker med å få venner
 • ensomhet
 • angst
 • tvangstanker
 • søvnløshet
 • fysisk og psykisk utmattelse
 • seksuelle traumer

Du kan møte ditt indre barn med innlevelse, empati, forståelse, varme og omfavnelse. Se og erkjenne behovene du ikke fikk dekket den gangen. Dyp og ekte omsorg er også helt nødvendig for å kunne integrere vanskelige barndomserfaringer som en helhet. Det er ikke for sent å integrere erfaringene. Sår kan heles, litt etter litt. Om du våger å åpne deg for det. Vil du, er jeg her for å støtte deg i det!