IoPT Blogg

Det er helt normalt å leve i en stresset kropp etter å ha opplevd så mye stress i kroppen som gjentatte seksuelle overgrep i barndommen påfører deg. Du er ikke syk - kroppen din gjør det som er helt normalt - reagert med beskyttelse - beskyttelse utløser stress - både psykisk og mentalt.

Den som heles av sine sår eller traumer kan komme inn i selve begrepet bærekraft. Energien som blir satt fri når traumene integreres, er dyrebar, men ikke umistelig.

Autonom

26.01.2023

Dikt fra arkivet, av Siri Holth