GF Blogg


Sitat fra dagens artikkel i Vårt land som omhandler ivaretagelse av klientens tro/spiritualitet i terapirommet: Sitat; «Norsk psykologforening følger de felles etiske prinsippene for nordiske psykologer. Disse er svært tydelige på at psykologen ikke skal forsøke å endre pasienters livssyn.»

Det som beskrives i denne artikkelen er jo helt logisk. I dag har forskningen kommet langt i å belyse at traumer går i arv gjennom tilknytningen. Hvordan mor har det allerede fra barnet ligger i magen og gjennom fødsel og i barseltid, påvirker ikke bare henne selv, men også barnet. Om hun møter støtte eller ikke av helsesystemet og familie...