Et lite utdrag fra avslutningsoppgaven IoPT

09.01.2023

Kompleks PTSD beskriver symptomer som viser seg fysisk og psykisk når organismen har blitt utsatt for vedvarende toksisk stress i tidlig barndom. Symptomene kommer fra et dysregulert nervesystem. 


I følge IOPT teori fører massivt stress til avspaltninger av jeget. (se spaltingsmodellen) Jo tidligere dette psykotraume skjer jo større er farene for graverende og langsiktige følger. Psykotraumer oppstår når vi opplever situasjoner der vi hverken kan kjempe eller flykte fordi faren er for overveldende eller fordi ressursene våre er for svake. Da aktiveres et nødprogram som gjør at vi fysisk fryser eller stivner og psykisk må oppgi oss selv etterfulgt av fullstendig hjelpeløshet og en ubeskrivelig angst og følelsesløshet. Personen forlater den kroppslige bevisstheten slik at kropp og psyke ikke lenger danner en sammenhengende helhet.

SPALTINGSMODELLEN

En av symptomene på diagnosen kompleks PTSD handler om å bli trigget av minner fra der og da i situasjoner som minner om traumene her og nå. Da aktiveres nervesystemet (under- overaktivering).

Dette kan forstås gjennom IOPT teori som avsplittede deler av jeget - traumedeler som fremdeles bærer minnene om traumene og fortsatt lever i oss ubevisst. (se spaltingsmodellen) Disse traumedelene er frosset fast på det utviklingstrinnet da traumet skjedde. De lever fremdeles i organismen selv om kroppen har blitt voksen. I hverdagen her og nå trigges de om og om igjen når de antennes av noe som minner om traumene - identitetstraume (ikke ønsket), kjærlighetstraume (ikke elsket) og overgrepstraume (ikke beskyttet). Emosjoner som er knyttet til gjentatt overveldelse av organismen (på grunn av udekte eksistensielle behov) forsvinner ikke av seg selv. Når organismen lever i en stadig kamp for å undertrykke disse smertefulle emosjonene og holde dem unna bevisstheten (se overlevelsesdeler spaltingsmodellen) utskilles vedvarende stress som er giftig for den levende organismen. Da utløses slike symptomer som viser seg i diagnosen kompleks PTSD.