Autonom

26.01.2023

Dikt fra arkivet, av Siri Holth

Jeg vil være autonom

Jeg vil stå til rors

I min egen skute

Jeg bestemmer

Hva som blir lastet om bord

I havnene

Tunge containere lastet med diagnoser

Har ikke plass på min skute

Symptomer har plass

De er jo om bord som et svar 

På mitt levde liv

Jeg vil vokse

Bli mer autonom

På havet vil jeg navigere 

Når skuter kommer for nær

For jeg vil være autonom

Kunne manøvrere forbi

Ut på et romslig, klart og stille hav

Frisk luft puster vind i seilene

Mot den kysten jeg har i sikte

Av og til blir det storm og uvær

Fordi jeg vil være autonom

Men stormen blåser vind i mine seil

Så jeg kommer nærmere

Den jeg er

Nærmere kysten

AUTONOM

Dikt copyright, Siri Holth