Jeg - grunnfjellet ditt. Jeg er her fremdeles. De første byggesteinene. Av vonde og gode erfaringer. Noen ganger fikk jeg det jeg ikke skulle ha. Andre ganger fikk jeg ikke det jeg trengte for å utvikle meg, mestre og kjenne livsglede. Erfaringene formet mitt ubevisste kart og kompass. Mitt indre selvbilde og mitt bilde av verden på utsiden. Indre og ytre erfaringer satte sporene som gjentok; jeg er ikke verdt å elske.  Fortiden fortsetter i nåtiden, for deler av kompasset mitt, som ubevisst er innstilt etter fortidens kart, er ikke oppdatert til nåtiden. Selv om jeg som voksen i dag vet at jeg kan og bør være glad i meg selv, akkurat slik jeg er, kan de sterke følelsene og sansene fra barndommen plutselig overskylle meg og sette meg ut. Erfaringene har satt spor i fornemmelser, sanser og følelser, i den grunnleggende opplevelsen av hvem jeg er. Overgrep, fysisk og psykisk vold, fravær av trygghet og varme formet meg - selvfølelsens grunnfjell;  jeg = verdiløs. De vonde erfaringene skapte sprekker i grunnen. Erfaringene var og er er så vonde at jeg som barn, ikke hadde mulighet til å integrere dem i meg selv. I tillegg manglet jeg støtte fra omsorgspersoner utenfra til å håndtere det umulige.                                                                                                                                                                                                Livserfaringer, både vonde og gode, som integreres, er med på å bygge vårt livs fjell fra grunnen, gjør grunnfjellet mer fast og sammenvevd.  Erfaringer som overvelder oss, fordi de er så vonde og fordi vi mangler støtte til å håndtere sansninger og følelser som overskyller oss, skaper derimot så stort stressnivå i organismen at denne naturlige integreringsprosessen bryter sammen.  I stedet for å gjøre fjellet sterkere, skaper erfaringene sprekker i grunnen.  Akkurat som ulmende og ukontrollerbar lava kan disse lagrede traumeminnene trigges i nåtiden, mer eller mindre bevisst, da de ikke er lagret som integrerte minner. Da bryter fortidens levende minner frem som lava gjennom sprekkene og setter begrensninger for mine muligheter i nåtiden. Som voksen er jeg plutselig tilbake gjennom følelser og sanser i en barnekropp fylt av frykt, skam og misstillit. Om dette skjer så ofte i hverdagen at det setter begrensninger for din daglige fungering og for trygg og god tilknytning med menneskene rundt deg, så styrer fortidens kart og kompass fortsatt livet ditt.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Jeg, barnet du en gang var, bærer du fremdeles med deg gjennom lagrede erfaringer i grunnfjellet ditt. De integrerte erfaringene ble en del av mitt tidlige kart og kompass hvorfra jeg utviklet meg videre sten på sten til den jeg er i dag. Men deler av kompasset mitt ble også formet av overveldende erfaringer og overbeviste en del av meg om at jeg ikke er elskbar og at verden er et farlig sted. Jeg trenger et justert kompass som viser at hele jeg er elsket slik jeg er, med alle mine erfaringer. Jeg trenger et kart som viser meg hvem jeg er uten tillagte merkelapper og uten å være definert av mine vonde erfaringer, men heller som hele den jeg er, med alle mine erfaringer på godt og vondt.  Jeg trenger en som vil hjelpe meg til å ta av meg merkelappene å se virkeligheten slik den faktisk var for meg (og fremdeles er i minnene). Den virkeligheten trenger jeg å integrere for at sansninger, fornemmelser og følelser her og nå skal kjenne forskjell på virkeligheten den gang da og virkeligheten jeg befinner meg i her og nå. For at kropp og sinn skal oppleve at det som var farlig den gang da ikke automatisk er farlig her og nå. For å forstå at tiden har gått videre og at min virkelighet har forandret seg i takt med tiden. Jeg trenger hele kompasset mitt. Det hjelper ikke alene å bare forstå at jeg er verdifull. Jeg trenger å oppleve det i hele meg, som en fysisk erfaring. Jeg har behov for at mine fornemmelser, sanser og følelser her og nå samsvarer med det jeg faktisk erfarer her og nå. For å utvikle dype og sunne relasjoner, for å mestre, kjenne glede, kjenne mening og for å opplevelse nye erfaringer i nuet. Gode erfaringer som hjelper meg å vokse ut av fortiden og inn i nåtiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         En nåtid som ikke styres av en vond fortid gir muligheter for en god fremtid. Jeg er fremdeles liten i deg og trenger ditt sunne kart og kompass til å vokse og utvikle meg, så jeg kan smelte sammen til et helt jeg i nåtiden. Være hel og sammenhengende i min identitet;  der jeg, barnet - fortiden, hviler i fortiden, fordi jeg er elsket, fordi min sanne virkelighet er erkjent,  der nåtid er her og nå og der fremtid bygges med riktig justert kart og kompass og oppdateres på bakgrunn av nye erfaringer i nuet.                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ingen barn kan utvikle en sunn og trygg identitet uten støtte. Heller ikke det barnet i deg som fremdeles sitter fast i fortidens traume. Det trenger din støtte. I de sunne delene av din identitet som har utviklet seg og vokst opp har du i ditt voksne jeg tilgang på et sunt kart og kompass. Ved å invitere de ubearbeidede barndomserfaringene  inn i et trygt og støttende rom kan du omfavne disse barnedelene og anerkjenne opplevelsene ut ifra barnedelenes perspektiv og gi barnet (barndomsminnene) nye opplevelser av å være elsket slik det er og la det redde barnet i deg erfare at traumet som skjedde ikke skjer lenger. Tryggheten vil vokse.

På et grunnfjell av integrert trygghet kan vi slappe av, være oss selv og skape grobunn for en sunn utvikling. (Siri Holth)

Litt om bruken av nettsiden

Så hyggelig at du ser innom her! Nettsiden min er laget for å treffe ulike behov. Først og fremst er den for deg som leter etter en terapiform der det er mulig å nå inn til kroppsminnene, traumer eller sår, som er lagret i sanser, fornemmelser og følelser. Her kan muligheter ligge til en dyp og varig endring. Siden er også for deg som ønsker å se nærmere på uønskede mønstre du har kommet inn i for å holde traumene på avstand. Mønstre som du sitter fast i og som hindrer deg i å være til stede i livet ditt slik du ønsker. 

Så håper jeg denne nettsiden generelt kan være til nytte for alle som ønsker mer kunnskap om hvordan sår vi påføres i barndommen kan påvirke oss videre i livet, om de ikke blir bearbeidet. Men også gi kunnskap om mulighetene vi har fra å sitte fast i det vonde og til å komme ut av det så livet kan bli godt å leve. Her kan du finne sammenheng mellom traumeteori, utviklingsteori og tilknytningsteori. På sidene Grunnfjellet, Om identitet, Psyke og kropp, traume teori samt intensjonsmetoden finner du mye kunnskap om disse sammenhengene. 

For deg som er utsatt eller pårørende deler jeg kontinuerlig informasjon om tilgjengelige ressurser som finnes på nettet under siden Ressurser. Livsmestring handler om å tilgjengeliggjøre og bruke ressursene i seg selv, men også benytte ressurser i kunnskap, relasjoner, gode nettverk og bærekraftig støtte som er der. 

Bloggen er for deg som ønsker faglig påfyll eller poetiske refleksjoner relatert til behov, bearbeiding og livsmestring. 

Vil du bli bedre kjent med meg personlig og faglig kan du ta en titt på siden Jeg som traumeterapeut. 

Tjenestene jeg tilbyr er; samtaleterapi, selvmøte med intensjonsmetoden en til en og i grupper online eller fysisk, etablering og oppfølging av gruppebaserte traumeinformerte nettverk, tjenester som erfaringskonsulent og foredrag. Informasjon om tjenestene og priser finner du på sidene Tjenester og priser.

Å bearbeide traumer er en smertefull prosess. Som terapeut vil jeg støtte deg i å møte de traumatiserte barnedelene som er lagret i deg, som fragmenterte minner, i ditt eget tempo. Når du møter dem med åpenhet, varme og tålmodighet, vil de kunne komme frem for din bevissthet, så de kan bearbeides og integreres. Verktøyet som brukes for å komme i kontakt med de lagrede kroppsminnene, er din egenformulerte intensjon. Det vil si en setning som bærer i seg det du ønsker å komme i kontakt med og bearbeide. Har du behov for å vite mer om intensjonsmetoden kan du klikke på knappen under. 

Du kan bestille time på siden Kontakt. På denne siden finner du alle kontaktopplysninger og kan også kontakte meg direkte. Personvernerklæringen finner du også der.

Faglig kunnskap på nettsiden er skrevet av meg, men med forankring i bøker du finner under avsnittet; faglig kompetanse. Du kan ikke kopiere tekst eller bilder på nettsiden min. Figurene til Prof. Dr. Franz Ruppert deles med tillatelse fra Institutt for traumearbeid ved instituttets leder Marta Thorheim og det er ikke lov å kopiere dem. Ellers er du hjertelig velkommen til å bruke nettsiden etter ditt behov! Lykke til!

Å sammenføye sprekker i barndommens grunnfjell

 Å finne frem til dine grunnleggende behov, men også ressurser, er en viktig del av å heles etter traumer. Nøklene til helhet er å finne her. For å våge å låse opp stengte rom er hjelp, støtte og varme fra gode relasjoner viktig. Å møte varme og støtte fra den sunne og integrerte delen av deg selv er likevel viktigst. Ingen person kjenner deg og dine erfaringer bedre. Som terapeut kan jeg støtte denne sunne og varme integrerte delen av deg selv til å finne og omfavne de traumatiserte delene i deg, som fremdeles er alene. Litt etter litt, kan du integrere bitene og bli mer og mer hele deg, så den vonde delen av fortiden din i stadig mindre grad styrer din fremtid.