Prof. Dr. Franz Ruppert

Dr. Franz Ruppert er professor i psykologi ved universitetet for anvendt vitenskap i Munchen. På siden Se film med intensjonsmetoden kan du selv bli litt bedre kjent med han. Han er en internasjonalt anerkjent traumeforsker og foredragsholder som også driver sin egen praksis. Dr. Franz Ruppert er grunnleggeren av IoPT teori. På bakgrunn av IoPT teori har han designet en veldig god metode for bearbeiding av overveldende erfaringer - selvmøte med intensjonsmetoden. 

Mye av traumeteorien IoPT er gjennkjennbart hos andre ledende traumeforskere i verden i dag. 

Hvordan den perinatale tiden (tiden i mors liv fra unnfangelsen av) påvirkes av traumer har et helt sentralt fokus innen IoPT teori. 

Marta Thorsheim, leder for Institutt for traumearbeid i Norge, har gjennom mange år hatt et nært og godt samarbeid med Franz Ruppert. Marta har vært en pådriver for å fremme kunnskap om perinatal mental helse i Norge. Gjennom sitt institutt tilbyr hun utdanninger, både nasjonalt og internasjonalt innen IoPT psykotraumeteori og selvmøte med intensjonsmetoden (Franz Rupperts teori og metode). Gjennom Institutt for traumearbeid tilbyr hun både grunnutdanninger og videreutdanninger. Du kan lese mer om det på iopt.no

Franz Ruppert har skrevet utallige artikler om temaet traumer og til nå tolv bøker. 

IoPT som teori og metode er ikke og skal ikke være religiøst eller politisk motivert. I den forbindelse vil jeg klargjøre dette i forhold til spesielt de to siste bøkene Franz Ruppert har skrevet for å unngå eventuelle missforståelser. Det gjelder spesielt bøkene Hvem er jeg i et traumatisert og traumatiserende samfunn? Og jeg vil leve, elske og bli elsket;

Alle er vi som individuelle subjekter en del av samfunnet. Hver og en av oss blir daglig berørt av politikk og av trossystemer fordi vi lever i et fellesskap. IoPT teori gir en grundig innføring i å komme tilbake til sin egen autonomi. Siden IoPT berører hver enkelt av oss individuelt og subjektivt er det naturlig at det berører temaer i livet som er viktig for hver og en av oss. Når Franz Ruppert uttaler seg enten offentlig eller gjennom sine bøker om forhold som har med politikk eller religion å gjøre mener han selvsagt ikke at du eller jeg må mene det samme som han i forhold til dette. Jeg finner det likevel nyttig å presisere det i forhold til bøker der politikk og religion er omtalt: Selvfølgelig må ingen dele Franz Rupperts personlige syn på politikk, religion eller andre slike forhold i samfunnet for å benytte iopt teori og metode. Innen IoPT står din identitet og autonomi i sentrum - bare så det er helt klart. 

I terapirommet er det min oppgave som IoPT traumeterapeut å sørge for at alle som deltar; (terapeuter, intensjonsgivere og resonansgivere) fremholder et felles verdisyn og menneskesyn som er forankret i menneskeverdet og i etiske retningslinjer for utøvelse av IoPT uavhengig av politikk, livssyn og kulturell bakgrunn. Verdisyn og menneskesyn er relevant og viktig for en trygg og tillitsfull terapeutisk relasjon. Det innebærer å møte deg med respekt for din integritet. 

Vi er alle frie mennesker og har rett til å ytre oss fritt i forhold til vårt livssyn, politiske engasjement eller kulturelle bakgrunn. Hva vi ønsker å dele om det er helt opp til oss selv. Dette er viktige prinsipper i et demokratisk samfunn og faktorer som er uavhengig av teorien og terapiformen IoPT Teori og selvmøte med intensjonsmetoden. Om du som intensjonsgiver ønsker å ta religiøse eller politiske tema inn i intensjonen din står du selvsagt fritt til å gjøre det. Som terapeuter eller resonansgivere skal vi aldri tolke og det innebærer selvfølgelig og heller ikke tolke noe religiøst eller politisk inn i en klients selvmøte som terapeut eller som intensjonsgiver.